ONLY ONE JAPANESE LANGUAGE SCHOOL

Trường đại học ONLY ONE JAPANESE LANGUAGE SCHOOL

Địa chỉ: 2-1-6 Minato-cho, Funabashi-shi, Chiba 273-0011

Điện thoại: 047-495-3311

Website: http://www.e-ojls.com

Học phí: 600,000 ~ 140.000.000 VND (Một trăm bốn mươi triệu đồng/ năm)

outline_img

 

ĐĂNG KÝ ĐI DU HỌC TẠI ĐÂY

Họ tên
Điện thoại

Xem thêm: Các trường đại học tại Nhật Bản